7.3.2022

Ako zubár postupuje pri rôznych prípadoch výmeny tmavých výplní?

Dnes ti prinášam pokračovanie predošlého článku (predošlý článok nájdeš nižšie). Postup výmeny výplne závisí od toho čím si ,,zub prešiel“ pred tým, ako bude ošetrený. Čo všetko si zubár musí všimnúť, kým sa pustí do ošetrenia?

V prvom rade musí zubár zvážiť, či je možné zub ošetriť alebo treba hľadať iné riešenie.  Vytiahnutie zuba je posledná možnosť, avšak existujú prípady, kedy sa na prvý pohľad malý problém zvrtne na neželané prekvapenie. Zubár vykoná všetky potrebné vyšetrenia a skontroluje rtg snímok zuba. Náročnosť ošetrení pri jednotlivých prípadoch sa môže odlišovať.

Začnime prvým scenárom, v ktorom je zub ošetriteľný bielou kompozitnou výplňou bez toho, aby musel podstupovať komplexnejší pracovný postup.

Zub má malú amalgámový zlyhávajúcu výplň. Z výplne je odlomený fragment alebo opticky vidno líniu zafarbenia medzi tvrdým zubným tkanivom a výplňou, výplň nepresahuje pravidlom určenú hranicu preparácie pri hrbčekoch zuba, výplň nie je hlboká (množstvo a kvalita tvrdých zubných tkanív medzi výplňou a zubnou dreňou je dostačujúca), pod výplňou nie je kazové ložisko, zub reaguje vitálne na chladivé podnety. Pozor, faktorov na zváženie je viacej ale nechcem ťa zahltiť informáciami.  Zubár aplikuje anestéziu, nasadí kofferdam a výplň vymení za bielu, pričom sa snaží čo najlepšie imitovať pôvodnú anatómiu zuba. Podľa veľkosti pôvodnej výplne môžeš v ambulancii stráviť od 20 do 45 minút. Nezabúdaj, jesť a piť môžeš  ihneď po ošetrení, i keď je to občas náročné v dôsledku necitlivosti po injekcii.

Druhý scenár ukazuje náročnejšie ošetrenie avšak stále patrí medzi tie jednoduchšie. V tomto prípade je na mieste zvážiť výmenu zlyhávajúcej výplne za korunku alebo inú nepriamu fixnú náhradu (rozumej takú, ktorá sa vyhotovuje v zubnom laboratóriu).

Zub má rozsiahlejšiu zlyhávajúcu amalgámovú výplň , ktorá presahuje pravidlom určenú líniu preparácie pri hrbčekoch alebo sa rozlieha na troch a viac plôškach zuba. Pôvodná výplň nahrádza väčšie množstvo tvrdých zubných tkanív. Zubná dreň však nie je kompromitovaná, hĺbka výplne je prijateľná, zub reaguje vitálne na chladivé podnety. Biela kompozitná výplň má svoje limity. Jedným z nich je fakt, že pokiaľ sa z nej modelujú aj hrbčeky zuba, môže mať tendenciu zlyhávať. Jej veľkosť je takisto limitovaná. Aj pri dodržaní pravidiel modelácie bielej výplne v nej stále vzniká pnutie, ktoré môže pri rozsiahlych výplniach spôsobiť jej zlyhanie. V praxi sa stretávame s pacientmi, ktorým neustále zlyháva niekoľkokrát opravovaná výplň. Väčšinou sa jedná o rozsiahle biele výplne, ktoré sa snažia nahradiť väčšiu časť pôvodnej korunky zuba. V takomto prípade je riešenie nepriamo zhotovená fixná náhrada. Môže to byť korunka, alebo menšia náhrada. Detailnejšiemu popisu nepriamych fixných náhrad sa budem venovať v inom článku. Zubár odstráni pôvodnú výplň, ošetrí kaz, zub napreparuje a zhotoví odtlačky. Na ďalšej návšteve nasadí fixnú náhradu. Ošetrenie sa teda predlžuje na dve návštevy, je drahšie, ale ušetrí Ti ďalšie návštevy a náhrada bude plniť svoj účel.

Tretí scenár sa už mierne zamotáva, ale tvoj zub má stále nádej na druhú šancu. Zub pobolieva,  môže byť citlivý na studené alebo teplé podnety alebo už bolí aj spontánne a pri zahryznutí. Niekedy stačí len dotyk jazykom a zub je citlivý. Tu nám svieti červené svetlo a máme podozrenie, že je niečo v neporiadku so zubnou dreňou (priestor, kde sa nachádza nervovo-cievny zväzok a iné štruktúry)

Pôvodná zlyhávajúca výplň je odlomená, v jej okolí sa nachádza kaz, hranica výplne je nebezpečne blízko zubnej drene. V tomto prípade musí zubár na základe vyšetrení zistiť, v akom stave je zubná dreň, či kaz nekompromituje hranice zubnej drene  a iné faktory. Pokiaľ to je ešte možné, zubár odstráni pôvodnú výplň a kaz, na spodok výplne umiestni na to určený materiál (vo všeobecnosti ho nazvime podložka) a zub ošetrí podľa pravidiel buď bielou výplňou alebo nepriamo zhotovenou fixnou náhradou. V niektorých situáciách nie je možné zub ošetriť predošlým spôsobom a je potrebné vstúpiť do zubnej drene a do systému koreňových kanálikov. Zubná dreň a systém koreňových kanálikov je na základe chronickej iritácie nevratne poškodený. Zjednodušene, zubná dreň je na toľko kompromitovaná, že bez jej ošetrenia by zub pod výplňou neustále bolel. Pacient podstupuje tzv. endodontické ošetrenie (ošetrenie koreňových kanálikov). Samotný postup a čo ťa pri ošetrení čaká opíšem v inom článku. Pri takomto scenári rátaj s dvomi a viac návštevami. Všetko záleží od náročnosti daného prípadu. Náklady na tento typ ošetrenia sú samozrejme vysoké, ale pri dodržaní postupu a pravidiel ti ostáva zub v ústach.

Štvrtý scenár je pre zub nepriaznivý. Tu sa skloňuje termín extrakcia zuba a ďalšie riešenie chýbajúceho zuba.

Príklad č.1

Na zube múdrosti pacientovi zlyháva tmavá výplň. Zub múdrosti však nemá svojho antagonistu (zub alebo skupina zubov, ktoré sú v opačnej čeľusti na tej istej strane), je ťažko dostupný k stopercentnému ošetreniu, pacient si zub nevie dokonale vyčistiť. Toto je prípad na zváženie, kedy zubár pacientovi vysvetlí úskalia daného ošetrenia. V takomto prípade je lepšie zub vytiahnuť, keďže by sa v budúcnosti problém so zlyhávajúcou výplňou mohol opakovať.

Príklad č.2

Zub so zlyhávajúcou výplňou je kompromitovaný chronickou parodontitídou, kýve sa. Tu je každému jasné, že problém zuba je o mnoho vážnejší a zub už v ústach nemá čo robiť.

Príklad č.3

Pri prvom pohľade si zubár všimne, že výplň na zube zlyháva. Po prečítaní rtg snímku však zistí, že tvrdé zubné tkanivá v koreňovej časti zuba podliehajú tzv. resorbcii (zjednodušene proces, pri ktorom dochádza k odbúravaniu tvrdých zubných tkanív pomocou istého typu buniek) alebo je prítomný kaz zasahujúci koreň zuba. Niektoré resorbcie vie zubár ošetriť, iné však spečaťujú osud zuba. Pacient je oboznámený, že daný zub nemožno rekonštruovať v dôsledku defektu a zub musí ísť von.

18.2.2022

Mám v ústach tmavú (amalgámovú výplň)- čo je to amalgám, výhody a nevýhody tmavých výplní a kedy je čas na výmenu tmavej výplne

Predtým, než sa pustíme do samotnej problematiky výmeny tmavých výplní (presný názov amalgámové výplne), venujem pár úvodných slov stručnému popisu.

Amalgámové výplne sa na ošetrenie v zubnom lekárstve používajú už stáročia. Len pre zaujímavosť, historici datujú prvé amalgámové výplne na území dnešnej Číny už od roku 659 nášho letopočtu. Samozrejme, amalgámová výplň 21. storočia je zložením odlišná od svojich predchodcov. Nebudem ťa trápiť chemickými vzorcami a rozdielmi medzi jednotlivými druhmi amalgámov. Poďme k veci. V čom spočívajú výhody a nevýhody amalgámových výplní?

Aké nevýhody predstavuje amalgámová výplň?

Jednou z nevýhod amalgámových výplní je ich vzhľad. Pozorné oko si všimne amalgámovú výplň v ústach druhého človeka už pri bežnom rozhovore. Amalgámové výplne farbia okolité tvrdé zubné tkanivá a zub dostáva nepekný tmavý odtieň. Takisto môžu spôsobiť aj zafarbenie mäkkých tkanív v okolí zuba tzv. amalgámovú tetováž. Výplň zhotovená z amalgámu sa chemicky neviaže na tvrdé zubné tkanivá a časom môže vzniknúť medzi zubom a výplňou štrbina. Táto štrbina môže spôsobiť celkovú destabilizáciu výplne, ktorá vedie k jej odlomeniu alebo bolesti zuba. Ako ďalší faktor treba uviesť ich alergizujúci efekt. Ťažké kovy môžu predstavovať pre pacienta s alergiou problém.  Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať vo všetkých formách na ošetrenie mliečnych zubov, trvalých zubov u detí mladších ako 15 rokov a u tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb osoby, čo musí byť zaznamenané v zdravotnej dokumentácii osoby. (zdroj MZSR) V neposlednom rade treba spomenúť ekologickú stránku problematiky amalgámov. Spracovanie a likvidácia amalgámu predstavuje záťaž pre životné prostredie

V čom spočívajú výhody amalgámových výplní?

Ako fanúšik kompozitných výplní a keramických zubných náhrad píšem veľmi nerád o výhodách amalgámoch. Avšak, je potrebné spomenúť aj výhody amalgámov.

Správna indikácia pre zhotovenie výplne, dodržanie pracovného postupu, pravidelné kontroly amalgámových výplní a ďalšie faktory dokážu amalgámom zabezpečiť dlhú životnosť. Ich výhodou je aj  vysoká mechanická odolnosť. Ďalšie plus je cena amalgámových výplní, ktorá je nižšia oproti dnešným bielym kompozitným výplniam alebo keramickým náhradám. Pracovný postup zhotovenia amalgámovej výplne je o mnoho jednoduchší oproti pracovnému postupu bielych výplní.

Kedy je potrebné amalgám vymeniť?

Vnímavý pacient spozoruje sám prvé príznaky zlyhávajúcej amalgámovej výplne. Medzi prvé príznaky patrí odštiepenie z výplne, zmena farby zuba v okolí amalgámovej výplne a zvýšená  citlivosť zuba na okolité podnety. Medzi neskoršie príznaky patrí bolesť na záhryz alebo spontánna bolesť zuba. Posledné dva menované prípady upozorňujú na vážnejší problém so zubom a preto netreba návštevu zubára odkladať.

Odstránenie a výmena amalgámovej výplne

Pri výmene amalgámových výplní za modernejšie materiály postupuje zubár na základe dôkladnej anamnézy zuba. Veľmi zjednodušene povedané, je rozdiel medzi tým, či je potrebné iba výplň vymeniť  alebo musíme zub ošetriť komplexnejšie. V praxi sa vyskytujú prípady, kedy má zub pod zlyhávajúcou amalgámovou výplň zapálenú zubnú dreň. Stačí vymeniť výplň za bielu? Je potrebné ošetriť koreňové kanáliky? V akom stave je okolitá kosť zuba a mäkké tkanivá? Oplatí sa zub zachraňovať alebo musíme pristúpiť k extrakcii zuba? Je pacient ochotný investovať svoj čas a peniaze na záchranu zuba? Toto sú otázky, na ktoré zubár musí poznať odpoveď pred tým, než sa pustí do rekonštrukcie zuba. Výmena sa môže uskutočniť aj na základe rozhodnutia pacienta, ktorý je nespokojný s estetikou svojho chrupu. Tvoj zubár by ťa mal informovať ohľadom celého postupu ošetrenia, aby si z toho nemal/-a ,, španielsku dedinu.“

Téma výmeny amalgámových výplní je samozrejme zložitejšia a mojou snahou je za každým priniesť jednoduchý a krátky článok, ktorý Ti nezaberie veľa času. Preto ďalšiu časť opíšem v nasledujúcom článku.

V ďalšom článku sa dozvieš:

Ako zubár postupuje pri rôznych prípadoch výmeny tmavých výplní?

Kedy sa tmavá výplň nahrádza bielou?

Kedy je čas na keramickú náhradu?

Ak si to dočítal/ dočítala až doteraz, ďakujem ti za pozornosť.

14.2.2022

,,Dobré zuby“ sa nedajú spraviť rýchlo, lacno a bez prevencie

V mojom prvom článku na našom blogu by som sa rád povenoval téme, o ktorej veľmi často diskutujem s pacientmi. V dnešnej rýchlej a unáhlenej dobe a v čase, keď zúri pandémia ľudia viac menej odkladajú návštevu zubára na poslednú chvíľu. Jedným dychom však treba dodať, že sa každý rok opakuje ten istý scenár, kedy pacienti častejšie navštevujú zubnú ambulanciu. Čas pred koncoročnými sviatkami, čas pred odchodom na letnú dovolenku alebo veľká rodinná udalosť, ako je napríklad svadba. Zuby toho znesú veľa a zväčša sa ozvú vtedy, keď to najmenej potrebujeme. Pacient očakáva rýchly výsledok a za čo najviac priaznivú cenu.

Prečo je prevencia dôležitá?

V stomatológii platí pravidlo čím neskôr prídem, tým bude ošetrenie náročnejšie a nákladnejšie. Uvediem príklad. Pacient číslo jeden chodí pravidelne na komplexné preventívne prehliadky (stav chrupu, parodontu, mäkkých tkanív a rtg diagnostika) a 2x ročne absolvuje dentálnu hygienu. Na základe tejto pravidelnosti pacient vie, aké ošetrenie ho čaká a či je možné s ošetrením počkať alebo je potrebné to riešiť ihneď, aby ho niečo v budúcnosti neprekvapilo. Pacient okrem preventívnej prehliadky a dentálnej hygieny príde podľa možností na ošetrenie zostávajúcich menších kazov a stále sa vzdeláva o prevencii ako sa takýmto kazom môže do budúcna vyhnúť. Pacient číslo dva chodí na preventívne prehliadky a dentálnu hygienu veľmi sporadicky. Ozve sa iba keď sa mu odlomí kúsok z výplne alebo ho niečo bolí. Jedného dňa sa však stane, že zub začne silno bolieť alebo sa zlomí tak, že ďalšia rýchla návšteva tento problém nevyrieši. Väčší problém znamená dlhší čas strávený v ambulancii a nákladnejšie ošetrenie. Pacient je demotivovaný, pretože mu stomatológ oznámi počet výkonov, ktoré musí ešte absolvovať, aby mal chrup v poriadku.

Prečo si za zuby treba priplatiť?

Koncept rýchlej stomatológie pozrieť zuby, zaplombovať čo treba a za pól hodinu opustiť ambulanciu nemá v stomatológii 21. storočia miesto. Aj keď sa pacientovi môže zdať, že mu vypadla len výplň, problém môže byť oveľa vážnejší a jeho vyriešenie si vyžaduje komplexný prístup. Stomatológ potrebuje na stanovenie správnej diagnózy a plánu ošetrenia čas a moderné technické pomôcky.To je jeden z dôvodov, prečo si napríklad za vstupné vyšetrenie pacient pripláca. Nie je to len pozretie do úst a zapísanie stavu chrupu. Samotné vyhotovenie výplne alebo protetickej práce (korunky, mostíky) si vyžaduje presný postup a dodržanie pravidiel. Našou snahou je, aby práca, ktorú pacientovi odovzdáme vydržala čo najdlhšie a pacient sa k nám nemusel neustále vracať s tým istým problémom. Poisťovne pacientom vedia uhradiť istú časť výkonu, avšak na preplatenie kompletného ošetrenia to nestačí.

            Veta na záver. Ak chcete mať čo najmenej starostí so zubami, absolvujte pravidelne preventívne prehliadky, dentálnu hygienu a starajte sa o svoj chrup a orálne zdravie.