Ošetrenie

Spokojný pacient, ktorý od nás odchádza s úsmevom je pre nás prioritou. Počas ošetrenia používame anestéziu, kofferdam, optické zväčšenie a RTG diagnostiku.

Kofferdam

Kofferdam bol vynájdený už v roku 1864. Kofferdam je jednoducho povedané blana, ktorá zabezpečuje, že ošetrovaný zub (alebo skupina zubov) je izolovaná od priestoru ústnej dutiny. Biele výplne ale aj protetické práce (korunky, mostíky) sú veľmi citlivé na pracovný postup. Vlhkosť, sliny a baktérie ovplyvňujú kvalitu a životnosť výplní pri ošetrení.

Izolácia operačného pola koferdamom

Izolácia operačného pola kofferdamom.

Dentálna hygiena a prevencia

Dentálna hygiena patrí medzi dôležité ošetrenie chrupu dospelých aj detí. Pravidelná starostlivosť o zuby a mäkké tkanivá ústnej dutiny patria medzi základné piliere orálneho zdravia. Dentálnu hygienu vykonáva vyškolená dentálna hygienička. Ošetrenie zahŕňa ručné a ultrazvukové odstránenie zubného kameňa, airflowing, fluoridáciu a inštruktáž. Behom 45 minúť máte čisté zúbky a lepší pocit v ústach. Odporúčame absolvovať dentálnu hygienu 2x za rok.

Výplňová terapia

Starší názov plomby, nový a presný názov výplne. Takmer každý pacient už nejakú výplň v ústach má. Zub potrebuje ošetrenie výplňou v prípade, ak sa na ňom nachádza kazové ložisko alebo výplň, ktorá je stará a zlyháva. Dnes sa na ošetrenie používajú tzv. kompozitné alebo biele výplne. Pri rekonštrukcii zuba sa snažíme čo najviac napodobniť pôvodnú anatómiu zuba.

Ošetrenie koreňových kanálikov

Občas sa stane, že zub má príliš hlboký kaz alebo sa z jeho korunky odlomí veľká časť. V takom prípade je potrebné vstúpiť do koreňového systému a ošetriť koreňové kanáliky. Z koreňových kanálikov je potrebné odstrániť ich obsah, vydezinfikovať ich a vyplniť. Ošetrenie si vyžaduje trpezlivosť zo strany pacienta aj lekára. Pri správnom postupe sa nám podarí zúbok zachrániť.

Chirurgická stomatológia

Niektoré zuby už nemožno rekonštruovať poprípade ich prítomnosť a pozícia v zubnom oblúku spôsobuje pacientovi ťažkosti (napr. zuby múdrosti). Odvetvie základnej stomatologickej chirurgie zahŕňa napr. extrakcie zubov, extrakcie zubov múdrosti alebo ošetrenie sťaženého prerezávania zubov múdrosti.

Ošetrenie detských pacientov

Osveta starostlivosti o mliečny chrup od minulosti pokročila. Detskí pacienti by sa mali zoznámiť s pánom zubárom a priestormi ordinácie od prerezania prvého zúbka. Kľúčový je najmä trojuholník spolupráce dieťa-rodič-zubár. Správne návyky vedú k menej traumatizujúcim návštevám zubnej ambulancie. Pokazený mliečny zub neznamená, že ho treba automaticky vytiahnuť. Mliečne zúbky chceme v ústach udržať dokým nepríde ich čas na výmenu za trvalý zúbok. Prvé trvalé zúbky, ktoré sa prerežú u detí treba chrániť pred nástrahami zubného kazu. Do jedného roka od prerezania trvalého zúbka odporúčame tzv. pečatenie. Viac informácií Vám povie náš doktor.

Protetika (korunky, mostíky, snímateľné náhrady)

Rozsiahla deštrukcia korunky zuba vedie k strate veľkého množstva pôvodných tvrdých zubných tkanív. V takomto prípade je potrebné zub zrekonštruovať pomocou korunky (alebo overlay). Zub musíme pred samotnou protetickou prácou pripraviť (odstrániť všetky kazy, vyšetriť stav parodontu a koreňových kanálikov, napreparovať atď.). V zubnom laboratóriu Vám zručný laborant vyhotoví estetickú a funkčnú náhradu korunky zuba.

Estetika a bielenie zubov

Úsmev a krása idú ruka v ruke. Biele zuby sú symbolom zdravia. Spôsobov bielenia zubov existuje na trhu mnoho. U nás ponúkame overené bielenie zubov Purewhitening (purewhitening.cz). Bližšie informácie ohľadom bielenia Purewhitening dostanete u nás v ambulancii.